12 martie 2012

Scrisorile lui Thales din Argos • Cărți • Conexiuni Spirituale - Librarie Spirituală online Cristal Life

Scrisorile lui Thales din Argos • Cărți • Conexiuni Spirituale - Librarie Spirituală online Cristal Life


Eu, Thales din Argos, ştiu că sufletul copilăriei din voi tânjeşte de dorul poveştii, de dorul adevărurilor eterne îmbrăcate în haina nepieritoarelor imagini, crainice în lumea voastră de aici, şi a limbii de toţi cunoscută ce se vorbeşte pe tărâmul unde creanga de aur se odihneşte în apele vieţii, limbă pe care aţi vorbit-o şi voi cândva fiecare şi de care sufletul copilăriei îşi aduce aminte cu drag tânjind după mândra-i aromă. Şi deşi mulţi dintre voi, pe dinafară, aţi trecut de vârsta poveştii, cel însetat de cunoaştere rămâne veşnic copilul cel fericit stă şi ascultă cu nesaţ şi însetat de cunoaştere şi frumos se simte mereu îmboldit dinăuntru, oricât de multe ori le-ar auzi, să spună ca în copilărie mereu: (mai spune odată, mai spune, şi, şi...)

Iar Empedocle, cel de la începutul epocii voastre actuale a revenit printre voi sub înfăţişarea lui Faust, căutătorul de Eu, care sunteţi de fapt voi, fiecare, oamenii acestui veac de răscruce, ce luptă cu cele două feţe ale răului, străduindu-vă să ajungeţi şi să acţionaţi din Eu, din miezul veşnic, nealterat al fiinţei, ca să puteţi apoi răzbate în chip nou, în libertate deplină, din nou la tărâmul unde creanga de aur se oglindeşte în apele vieţii şi unde se vorbeşte limba cea vie de toţi înţeleasă, limba înţelegerii viitoare dintre oameni şi zei: limba Epocii Spirituale.

Cu binecuvântarea Dumnezeieştii iubiri care răscumpără, şi a Sfintei Înţelepciuni despre om, a Sfintei Sofia ce vesteşte în veacul nostru de sfârşit de mileniu revelarea cea mare, tuturor celor ce au citit, bucurie!

Thales din Argos

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu