9 martie 2012

Viața după viață - Raymond A. Moody - Librarie Spirituală online Cristal Life

Viața după viață - Raymond A. Moody - Librarie Spirituală online Cristal Life

Detalii din cartea „Viața după viață - Raymond A. Moody jr.”

Publicată pentru prima oară în anul 1975, această explorare devenită clasică a vieții de după moarte a declanșat o veritabilă revoluție a atitudinii opiniei publice în raport cu acest subiect, făcând din dr. Moody cea mai proeminentă autoritate la nivel mondial în domeniul experiențelor în apropierea morții. Viață după viață a schimbat pentru totdeauna felul în care este înțeles fenomenul morții, dar și viața însăși, fapt care explică vânzarea a milioane de exemplare unor cititori dornici să înțeleagă mai bine acest fenomen atât de misterios.
Istoriile ieșite din comun prezentate în această carte aduc dovezi că moartea fizică este urmată de o altă viață, așa cum depun mărturie cei care au ajuns în această „lume de dincolo”, după care s-au întors înapoi. Poveștile lor prezintă similitudini izbitoare și au o natură absolut pozitivă. Relatările lor emoționante și inspirate ne prezintă un crâmpei din pacea și iubirea necondiționată care ne așteaptă pe toți la sfârșitul călătoriei în acest plan fizic.
Studii precum cele pe care le prezintă dr. Moody în această carte aduc multe clarificări și confirmă ceea ce ni s-a spus de mai bine de 2000 de ani: că viața continuă inclusiv după moartea corpului fizic.
Elisabeth Kübler-Ross, doctor în medicină,
autoarea cărții Despre moarte și a muri
Viața după viață - Raymond A. Moody jr.

Cuprinsul cărții „Viața după viață - Raymond A. Moody jr.”

 • PREFAȚĂ de Melvin Morse, doctor în medicină ... ix
 • CUVÂNT ÎNAINTE de Elisabeth Kübler-Ross, doctor în medicină ... xxi
 • INTRODUCERE ... xxv
 • Capitolul 1 - FENOMENUL MORȚII ... 1
 • Capitolul 2 - EXPERIENȚA MORȚII ... 11
 • Inefabilitatea ... 6
 • Ascultarea veștii propriei morți ... 17
 • Sentimentul de pace și liniște ... 19
 • Zgomotul ... 20
 • Tunelul întunecat ... 21
 • Experiența extracorporală ... 24
 • întâlnirea cu ceilalți ... 45
 • Ființa de lumină ... 48
 • Retrospectiva vieții ... 54
 • Hotarul sau granița ... 64
 • întoarcerea ... 69
 • Relatarea experienței celorlalți oameni ... 75
 • Efectele experienței asupra vieții trăite în continuare ... 80
 • O nouă perspectivă asupra morții ... 85
 • Confirmarea ... 91
 • Capitolul 3 - PARALELE ... 101
 • Biblia ... 105
 • Platon ... 105
 • Cartea tibetană a morților ... 109
 • Emanuel Swedenborg ... 112
 • Capitolul 4 - ÎNTREBĂRI ... 119
 • Capitolul 5 - EXPLICAȚII ... 141
 • Explicații supranaturale ... 142
 • Explicații naturale (științifice) ... 142
 • Explicații psihologice ... 155
 • Capitolul 6 - IMPRESII ... 163
 • Cuvânt de încheiere ... 167
 • Mulțumiri ... 175

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu