1 martie 2012

Energetica Viului - introducere în bioenergetică • Dezvoltare Personală - Librarie Spirituală online Cristal Life

Energetica Viului - introducere în bioenergetică • Dezvoltare Personală - Librarie Spirituală online Cristal Life

Majoritatea autorilor de cărți sau de cursuri din domeniul științelor de graniță au căzut de acord că structura ființei umane este alcătuită din 7 corpuri. Avem un corp fizic, care reprezintă o haină, în interiorul căreia și peste care suprapuse își desfășoară activitatea alte 6 corpuri energetice, astfel ca asemenea ființă să poată viețui de sine stătător pe planeta Pământ, în deplină stare de sănătate.

Lucrarea Energetica Viului, al cărui autor este Michael Szellner, oferă o imagine completă a mecanismului de funcționare a ființei vii - de la celulă la organism, făcând o legătură holistică interdisciplinară, la domeniul de graniță, între științe ca fizica, biologia, filosofia și psihologia, astfel ca să putem înțelege cum ființa umană este condusă de o entitate ce evoluează spiritual, prin renașteri succesive pe planeta Pământ.

Structura cărții, organizată pe module, este alcatuită din două părți întrepătrunse: una teoretică și una aplicativă - cu sugestii pentru exerciții practice la sfârșitul fiecărui paragraf, astfel încât cititorii și cursanții să înțeleagă și să-și însușească cât mai bine principiile și mecanismele energeticii viului.

Apreciez în mod deosebit cartea redactată de domnul Michael Szellner, care dovedește că dispune de o bogată experiență didactică și cunoștințe deosebite în domeniul fenomenelor și terapiilor care au ca bază folosirea energiei universale și recomand cu căldură ca acest curs să stea la baza inițierilor în domeniul bioenergeticii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu